O inštrukcijah v UMC Oligebra

 

Mentorske redne inštrukcije v UMC Oligebra so storitev za vse, ki želite  z rednim in vztrajnim delom trajno izboljšati šolski uspeh, način mišljenja, tehnike učenja  in številne druge veščine za doseganje najboljših možnih rezultatov v šoli in v življenju.

V skupinskih programih sodelujem s številnimi izvrstnimi sodelavci in pedagogi, medtem ko individualno učno pomoč oz. mentorske redne celoletne inštrukcije izvajam sama.

Že  25 let  zagotavljam svojim učencem izboljšanje miselnih in učnih tehnik ter drugih akademskih kompetenc in veščin. Z osebnim pristopom se prizadevam, da individualno učno pomoč prilagodim potrebam in težavam vsakega posameznega učenca/dijaka ali študenta.

Kot motivacijska coachinja in mentorica tudi veliko delam na samopodobi in motivaciji  ter veščinah, ki učencu vračajo samozaupanje in voljo do učenja in napredka. Potrpežljivo  premikam meje in brišem ovire, zaradi katerih prihaja do šolskih in ostalih težav v šolanju in odraščanju.

Število mest je omejeno, vendar se lahko vključite v progam celo šolsko leto, saj učence (oz. mentorirance) izbiram na podlagi pripravljenosti za resno delo, pripravljenosti staršev, da sodelujejo, ko in dokler je to potrebno in na podlagi resnosti izziva, s katerim se posameznik/ca srečuje. 

Občasni učenci so dobrodošli predvsem tisti od 2l. gimnazije naprej, ki si želijo izboljšati oceno na 4 ali 5 in znajo natančno povedati, kje potrebujejo pomoč. Seveda prednost pri rezervaciji terminov in dodatnih terminov imajo redni učenci. Redni termini za občasne učence niso možni in je rezervacija termina ure obvezna najmanj 48h vnaprej.

Posebno pozornost posvečam  dijakom, ki se soočajo s popravnim izpitom ali ponavljanjem letnika, saj je to izredno negativna izkušnja za vsakega najstnika, ki lahko resno vpliva na njeno/njegovo samopodobo in motivacijo v nadaljnjem šolanju.

S potrpežljivim delom dosegam rezultate tudi pri učencih z zmernimi posebnimi potrebami, kot so disleksija, blažje oblike avtizma in možganskih poškodb in drugo .

 

Zakaj izbrati Inštrukcije v Oligebri?


PEDAGOŠKI OSEBNI PRISTOP, PRILAGOJEN POSAMEZNIKU/CI

* učenca (mentoriranca) spremljam več let šolanja, včasih od 7r osnovne šole do mature in celo na študijah, dokler se srečuje z izzivi novega okolja, drugačnega načina učenja in izražanja, ter lastne motivacije
* ob matematiki ponujam učno pomoč tudi pri vseh drugih šolskih vsebinah (fizika, kemija, dr. ) ter veščinah kot so kritično, kreativno, logično mišljenje, pisanje, izražanja, učinkovite tehnike učenja in drugo
* učenci so sproščeni in se z veseljem učijo z mano, hkrati pa jih spodbujam, da se začnejo zavedati svoje odgovornosti za lastno prihodnost in čim prej postanejo samostojni in samozavestni v pridobivanju novih znanj in veščin

UČENJE ZA ŽIVLJENJE, NE LE ZA OCENE

* učence učim kreativnem in problemskem mišljenju, ter povezovanju znanj in idej
* uporabljam številne metode učenja in jih prilagajam učencu
* učence učim veščinam, ki so včasih v šolskem kurikulumu zapostavljene

OB REDNEM DELU UČENCA VEDNO PRIPELJEM DO CILJA IN DLJE

* učence pripeljem do tega, da si sami želijo napredovati
* sem mentorica, coachinja, motivatorka
* učenci napredujejo za več ocen z leti
* učenci izboljšajo splošni uspeh tudi za dve oceni

UČENCE MOTIVIRAM IN SPODBUJAM K NAPREDOVANJU IN NADALJEVANJU ŠOLANJA

* številni moji učenci so izbrali in zelo uspešno opravili maturo tudi na višji ravni
* po 25 letih poučevanja se lahko pohvalim s številnimi učenci, ki so se, zaradi moje učne in motivacijske pomoči in svetovanja, odločili za študij, kjer so resnično našli svoje poslanstvo in so danes že uspešni diplomanti, magistri in celo doktorji na svojih področjih

Pokličite nas

KAJ PONUJAMO?

Individualna učna pomoč

Več o tem

Skupinske inštrukcije

Več o tem

Terapevtske inštrukcije

Več o tem

Tujejzične inštrukcije

Več o tem

Učno-motivacijski center Oligebra

Preberite več

Cenik

REDNE INŠTRUKCIJE – Redni tedenski termini

Celoletni program

PAKET MESEČNI 1KT

enkrat tedenski redni termin

80€ /mesečno, za mesec vnaprej

 • celoletna redna učna pomoč- enkrat tedenski redni termini
 • vpis možen celo šolsko leto do zapolnitve prostih terminov
 • mesečno plačilo, ure konec meseca potečejo, saj so vezane na termin.
 • našo odpoved vam upoštevamo kot popust na položnici za naslednji mesec
 • vrednost ure je 20€ (4x20€), peta mesečna ura se poračuna s počitniškimi urami in urami zaradi šole v naravi
 • naročanje prve ure 48h vnaprej
 • pravočasna odpoved ure - vsaj 24h vnaprej
 • za do 1 pravočasno odpovedano uro na mesec poskusimo najti nadomestni termin

OBČASNE INŠTRUKCIJE

Sprotno plačilo posamezne ure

brez vezave in možnosti rednih terminov

25€/ 60min

 • sprotno plačilo posamezne občasne ure
 • naročilo termina min 48h vnaprej
 • rezervacija termina velja po plačilu rezervirane ure (flik sistem, drugo po dogovoru)
 • odpoved ure 24h ur vnaprej, sicer se ura šteje za porabljeno
 • za pravočasno odpovedane ure, po dogovoru, lahko vrnemo denar ali rezerviramo novi termin
 • za občasne učence ni rezervacije stalnih terminov
 • prednost pri rezervaciji in izbiri terminov imajo redni učenci in pavšalisti
 • fakulteta +20%, glede na redno ceno

PAKET PAVŠALIST ali PAKET IZPIT

30x60min (september - junij) ali v IZPITNEM OBDOBJU (maj-avgust)

570€ / letno predplačilo

 • vpis je možen celo šolsko leto, velja za 30 ur inštrukcij do konca tekočega šolskega leta (31.avgusta)
 • namenjeno izboljšanju že pozitivnih ocen ali intenzivnem delu za letni/popravni izpite
 • če plešete na meji s pozitivnom ocenom, priporočamo redne inštrukcije
 • naročanje termina 48h vnaprej, takrat ko potrebujete uro
 • odpoved termina 24h vnaprej, sicer se ura šteje za porabljeno
 • za občasne učence ni rezervacije rednih terminov
 • enkratno plačilo 570€, ali na obroke: sep-jan-april po 200€

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE ZA SOŠOLCE

za sošolce/sošolke, ki se radi učijo skupaj

Skupinske inštrukcije za sošolce

40€ /60min

 • do 4 osebe v skupini
 • sprotno plačilo posamezne občasne ure
 • naročilo termina min 48h vnaprej
 • rezervacija termina velja po plačilu rezervirane ure (flik sistem, drugo po dogovoru)
 • odpoved ure 24h ur vnaprej, sicer se ura šteje za porabljeno
 • za pravočasno odpovedane ure, po dogovoru, lahko vrnemo denar ali rezerviramo novi termin
 • rezervacija rednih terminov po dogovoru

Skupinske inštrukcije - fakulteta

60€ /60min

 • do 4 osebe v skupini
 • sprotno plačilo posamezne občasne ure
 • naročilo termina min 48h vnaprej
 • rezervacija termina velja po plačilu rezervirane ure (flik sistem, drugo po dogovoru)
 • odpoved ure 24h ur vnaprej, sicer se ura šteje za porabljeno
 • za pravočasno odpovedane ure, po dogovoru, lahko vrnemo denar ali rezerviramo novi termin
 • 120 min - 90€

Aktualno

Kontakt

Pokličite nas: 041 35 99 36